Tepelné čerpadlá
Reality

NIBE FIGHTER

Tepelné čerpadlá vzduch-voda

Riadené vetranie so spätným získavaním tepla, vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody.
FIGHTER 600P
FIGHTER 600P je kompletné tepelné čerpadlo systému vzduch-voda na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody. Je určené pre menšie rodinné domy s nízkymi tepelnými stratami, alebo pre jednotlivé byty domov.
FIGHTER 600P pozostáva z dvoch častí. V hornej časti je inštalovaná jednotka tepelného čerpadla, elektro-kotol, obehové čerpadlo a mikroprocesorová riadiaca jednotka. Spodná časť obsahuje zásobník teplej úžitkovej vody, prepínací ventil a kompletné bezpečnostné a uzatváracie armatúry vrátane expanznej nádoby.
FIGHTER 600P využíva ako zdroj tepla odpadový vzduch z ventilácie a súčasne môže podľa potreby prisávať aj vzduch vonkajší. Ak vonkajšia teplota klesne pod -5°C, automaticky sa zatvára klapka na prívode vonkajšieho vzduchu, znížia sa otáčky ventilátora a tepelné čerpadlo pracuje len s vnútorným vzduchom v objekte. Tým je zaisťovaná maximálna efektivita prevádzky. Riadiaca jednotka reguluje teplotu vykurovacej vody v závislosti na vonkajšej teplote (ekvitermná regulácia) a teplotu teplej úžitkovej vody podľa požiadaviek užívateľa.
Design a nízka hlučnosť umožňujú inštaláciu v interiéri bytu, napríklad v kúpelni a pod.
Firma NIBE vyrába a dodáva na trh aj ďalšie tepelné čerpadlá, ktoré zaisťujú vetranie a využívajú teplo z odpadného vzduchu. Je to napríklad Fighter 640P, alebo špeciálna jednotka na prípravu teplej úžitkovej vody pre objekty, kde vykurovanie je zaisťované iným zdrojom - Fighter 100 (120).

Tepelné čerpadlá vzduch-voda švédskej firmy NIBE slúžia nielen na vykurovanie a na prípravu teplej úžitkovej vody, ale súčasne umožňujú aj účinné riadené vetranie obytných priestorov. Zvlášť v nových domoch s dobrou izoláciou proti únikom tepla je riadené vetranie dôležité pre zaistenie správnej vnútornej klímy. V nedostatočne vetraných miestnostiach dochádza k hromadeniu vlhkosti, vzniku pliesni a alergenov s negatívnymi dôsledkami na zdravie. Tepelné čerpadlá Fighter zaisti nevyhnutnú výmenu vzduchu a súčasne využitie energie obsiahnutej v menenom vzduchu.

FIGHTER 2020 (2025)
Vzduch je všade okolo nás a je najľahšie dostupným zdrojom energie.

FIGHTER 2020 (2025) je moderné tepelné čerpadlo vzduch - voda, určené pre vonkajšie inštalácie. Je vyrobené z kvalitných odolných materiálov zaisťujúcich dlhú životnosť. FIGHTER 2010 obsahuje unikátne riešený dvojstupňový kompresor, ktorý umožňuje max. efektivitu prevádzky. Pri malej potrebe tepla pracuje len na prvom výkonovom stupni, a pri zvýšení potreby tepla pri nižších teplotách sa zapína aj druhý výkonový stupeň. Vďaka tomuto riešeniu kompresora sú dosahované omnoho vyššie úspory a zvyšuje sa životnosť celého zariadenia.
FIGHTER 2020 (2025) obsahuje mikroprocesorovú riadiacu jednotku, ktorá ovláda tepelné čerpadlo vrátane automatického zapínania jeho výkonových stupňov podľa aktuálnej potreby v závislosti na vonkajšej teplote.
FIGHTER 2020 je vyrábané vo variantách 8, 10, 14. V prípade potreby vyšších výkonov, je možné zapojiť viac tepelných čerpadiel FIGHTER 2010 do kaskády.
FIGHTER 2010 je už pri výrobe naplnený ekologicky nezávadným chladivom R 407 C.

FIGHTER 2025 je vyrábané vo variantách 6, 8, 10, 14. V prípade potreby vyšších výkonov, je možné zapojiť viac tepelných čerpadiel FIGHTER 2010 do kaskády.
FIGHTER 2010 je už pri výrobe naplnený ekologicky nezávadným chladivom R 407 C.


Tepelné čerpadlá zem (voda)-voda
Na vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody

Tepelné čerpadlá zem (voda)-voda využívajú teplo akumulované v zemi. K tepelnému čerpadlu sa teplo privádza pomocou kolektorov - plastového potrubia, v ktorom cirkuluje nemrznúca zmes. Kolektory sa ukladajú do povrchovej vrstvy zeminy do hĺbky asi 1,2 m, alebo do vrtov hlbokých niekoľko desiatok metrov. Dĺžka kolektorov závisí na tepelných stratách domu a na miestnych podmienkach. Inštalácia plošného kolektoru je lacnejšia ako uloženie do vrtu, ale vyžaduje dostatočne veľký pozemok, minimálne 300 až 400 m2 pre bežný rodinný dom. Ako zdroj tepla je možné využiť aj spodnú vodu. Tento spôsob získavania tepla je závislý na stabilnej výdatnosti spodnej vody cca 1500 až 2000 l/hod. a vyžaduje vybudovanie dvoch studní. Z jednej sa voda čerpá a do druhej "vsakovacej" sa ochladená voda odvádza.
Niekedy je toto riešenie finančne, technicky aj administratívne náročnejšie ako využitie zemných kolektorov.

FIGHTER 1140
FIGHTER 1140 je tepelné čerpadlo zem-voda. Je určené pre domy s vyššou tepelnou stratou, alebo pre objekty, kde je požiadavka na väčšie množstvo teplej vody.
FIGHTER 1140 je vybavený mikroprocesorovou jednotkou na riadenie teploty vykurovacej vody v závislosti na vonkajšej teplote aj obehovými čerpadlami pre vykurovací a primárny okruh. V prípade potreby je možné tepelné čerpadlo doplniť o elektrické topné špirály, ktoré slúžia ako elektrokotol a je možné jeho výkon spínať kaskádovo v troch výkonových stupňoch 3, 6 a 9 kW (príslušenstvo ETS 11). FIGHTER 1140 je možné pripojiť a spoločne riadiť aj s iným doplnkovým (bivalentným) zdrojom, napríklad s plynovým kotlom. Regulácia FIGHTERU 1140 umožňuje nezávislé ovládanie troch vykurovacích okruhov podľa dvoch vykurovacích kriviek. Pre kombináciu tepelného čerpadla so zásobníkom na ohrev teplej úžitkovej vody sú určené dvojplášťové ohrievače NIBE VPA.

FIGHTER 1240
FIGHTER 1240 je tepelné čerpadlo zem-voda pre bežné rodinné domy, v ktorých zaistí celoročné vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody.
FIGHTER 1240 je kompletná jednotka, ktorá obsahuje zásobník na teplú vodu, obehové čerpadla primárneho a sekundárneho okruhu, kaskádovo zapínané elektrické topné teleso ako doplnkový zdroj tepla zapínaný vo výkonových stupňoch 3, 6 a 9 kW. Na riadenie ohrevu teplej úžitkovej vody je v tepelnom čerpadle inštalovaný trojcestný prepínací ventil.
FIGHTER 1240 je vybavený riadiacim mikroprocesorom a ekvitermnou reguláciou vykurovania v závislosti na vonkajšej teplote.
FIGHTER 1240 s pôdorysnou plochou len O,36 m2 je vďaka svojmu kompaktnému riešeniu veľmi obľúbeným a rozšíreným typom tepelného čerpadla.

FIGHTER 1330
FIGHTER 1330 je tepelné čerpadlo zem-voda, ktoré je určené pre objekty s vyššou tepelnou stratou, v ktorých zaistí celoročné vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody. V prípade potreby je možné zapojiť viac jednotiek FIGHTER 1330 do kaskády a dosiahnuť výkon až 300 kW.
FIGHTER 1330 sa skladá z dvoch jednotiek tepelného čerpadla, ktoré sú spoločne riadené a zapínané podľa aktuálnej potreby.
FIGHTER 1330 je využívané aj na vykurovanie bytových domov, penziónov, hotelov, škôl, obecných úradov a pod.
FIGHTER 1330 sa pre zaistenie ohrevu teplej úžitkovej vody kombinuje s dvojplášťovými ohrievačmi vody NIBE VPA.
FIGHTER 1330 je vybavený riadiacou mikroprocesorovou ekvitermnou reguláciou vykurovania v závislosti na vonkajšej teplote. Regulácia tepelného čerpadla ovláda aj doplnkový (bivalentný) zdroj, ktorým môže byť plynový, olejový alebo elektrický kotol.
FIGHTER 1323 je v prípade potreby možné kombinovať s modulom HPAC, ktorý umožňuje v lete využiť tepelné čerpadlo na chladenie. V kombinácii s konvektorovými topnými telesami (fan coilami) zaistí klimatizáciu obytných miestností.

VPA - dvojplášťové ohrievače vody
Dvojplášťové ohrievače vody NIBE VPA sú špeciálne vyvinuté pre kombináciu s tepelnými čerpadlami, ale môžu byť použité aj s inými zdrojmi tepla. VPA sú zložené z dvoch nádrží. Vnútorná je určená pre teplú úžitkovú vodu a je celoobvodovým zvarom spojená s nádržou vonkajšou, v ktorej je vykurovacia voda. Pevné spojenie obidvoch nádrží zabraňuje poškodeniu pri doprave a zaručuje zachovanie veľkej teplovýmennej plochy. Tepelná izolácia je vyhotovená z polyuretanovej peny. Kvalitnú protikoróznu ochranu zaisťuje vnútorné medené opláštenie. Ohrievače vody VPA sú dodávané v troch veľkostiach VPA 200/70, VPA 300/200, a VPA 450/150.

FLM 30 - vetrací modul
Na zaistenie dostatočného riadeného vetrania domu je určený nadstavbový modul FLM 30 pre tepelné čerpadlá FIGHTER 1110 a 1210. FLM 30 odsáva teplý znehodnotený vzduch z obytných miestností a využíva jeho tepelnú energiu na zvýšenie teploty nemrznúcej zmesi kolujúcej v kolektoroch uložených v zemi alebo vo vrtoch. Tým sa dosahuje vyšší topný faktor tepelného čerpadla. Inštalácia FLM 30 umožňuje rýchlejšiu regeneráciu zdroja tepla a skrátiť veľkosť plošného kolektoru alebo vrtu. Dochádza tak k ďalšej úspore prevádzkových nákladov.

Copyright 2006 - 2014 © STAVTRADE s.r.o.